Video hướng dẫn quy trinh phun sơn tĩnh điện

Video hướng dẫn quy trinh phun sơn tĩnh điện

71

71

Video clip giới thiệu sản phẩm

1. Súng phun sơn tĩnh điện ướt:

2. Wagner HC940-Máy phun bột trét, Epoxy

3. Súng phun sơn tĩnh điện bột:

4. Wagner AirCoat – Sơn gỗ:

5. Wagner PC3 – Sơn nhựa đường / chống thấm :

6. Súng phun sơn Wagner: