Muốn Lắp đặt dây chuyền sơn tĩnh điện lên xác định sản phẩm mục tiêu?

Muốn Lắp đặt dây chuyền sơn tĩnh điện lên xác định sản phẩm mục tiêu?

He Thong Phun Son Tinh Dien1

He Thong Phun Son Tinh Dien1

Bạn cần chuẩn bị các bước sau :

1- Làm sạch bề mặt khi sơn tĩnh điện bằng phương pháp  phốt phát với những sản phẩm cơ khí công nghiệp , phun cát với đối với sản phẩm cơ khí dân dụng, với nhôm lên dùng hóa chất chuyên dụng dành cho nhôm

2- Súng phun sơn tĩnh điện mục đính cho sơn tính điện (-) , sản phẩm mang tiện tích bằng 0

3- Buồng phun sơn tĩnh điện mục đích thu hồi sơn để tái sử dụng , giảm bụi bay vào công nhân và thất thoát ra môi trường

4- Lò sấy sơn tĩnh điện bằng gas hoặc điện điều chỉnh nhiệt độ từ 0~3990C thông thường sấy tối đa 2200C

 

56

56